OPERÁTOR VÝROBY V ČR, Rakovník

(z Prahy smer na Karlove Vary 65 km)

– vek do 35 rokov

– muži aj ženy

– 3 smenná prevádzka

– sobota dobrovoľná, nedeľa voľná

– základná mzda pri odpracovaní základných hodín je 23 500 korún českých brutto

– príplatky za poobedné 10 CZK/hod. brutto

– príplatky za nočné 16 CZK/hod. brutto

– za kažnú pozíciu, ktorú sa pracovník naučí 750 CZK brutto

– príplatky za soboty podľa zákona + za 2 odpracované soboty 500 CZK, za 3 soboty 800 CZK, za 5 sobôt 1200 CZK brutto

– strava je za 28 CZK / 1 jedlo

– nočná smena ak pracuje – strava zdarma do 30 CZK

– od 2000 do 3000 CZK podľa typu ubytovania si dopláca každý zamestnanec sám

– všetka mzda je v hrubom – zdanená podľa zákona v ČR

– v čistom to vycházda od 100 CZK a viac na hodinu

– nadčasy sa môžu odpracovať až po zaučení

– práca je v stoji

– agentúra si zráža od každho pracovníka 1200 CZK, to sú prvotné náklady, kolok a zdravotná prehliadka

– za týchto pracovníkov my ako agentúra nevyplácame ukrajinským agentúram nič, pretože je to krátkodobo

– v prípade ak pracovník pracoval v EÚ tak musí mať 90 dní prestávku

– záloha po odpracovaní jedného týždňa