Kontakt

Personálna agentúra 

logo-vladex-BWred

VLADEX, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Čat. Nebiljaka 499
089 01 Svidník
Slovensko

Mobil: +421911648855

Email: job@work-service.eu
www.work-service.eu

IČO: 47 834 978
DIČ: 2024140283
IČ DPH: SK2024140283

Zapísaný na Okresný súd Prešov oddiel Sro vložka 30809/P

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
SLOVAKIA
IBAN: SK2809000000005059111517
SWIFT: GIBA SK BX

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

Odoslaním tohto formuláru a ďalších sprievodných dokumentov, obsahujúcich osobné údaje, poskytujem svoj súhlas na to, aby spoločnosť VLADEX, s.r.o., so sídlom: Čat. Nebiljaka 499, 089 01 Svidník spracovávala moje osobné údaje pre účely sprostredkovania práce / pracovníkov a na svoje marketingové účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Som si vedomý, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.